Award

Prima methodiek voor alle jongeren

Voorwaarden

Wanneer u het programma van de Award wilt gaan starten dan is het belangrijk dat uw organisatie zich inzet voor de persoonlijke talentontwikkeling van het individu. Daarom is het goed vooraf een aantal zaken samen te onderzoeken:

 • Wat is de link tussen de visie en het organisatiebeleid & de visie en het doel van het Award programma?
 • Welke doelgroep wil je dit programma aanbieden? Is daar een specifieke reden voor?
 • Welke financiële middelen zijn er om het programma op te zetten en uit te voeren?
 • Is er akkoord van het management inclusief een akkoord voor een aantal uren voor minimaal 2 Awardbegeleiders?
 • Kunnen 2 mensen deelnemen aan de training voor Awardbegeleiders op zaterdag 19 september of een volgende op een nog nader te bepalen datum in oktober?
 • Is er minimaal 1 persoon bereid de rol van Beoordelaar van de Expedities op zich te nemen en de bijbehorende training te volgen?
 • Is er tijd en draagkracht voor de inbedding van het programma in het aanbod van uw organisatie en om het team te informeren over het Award programma?
 • Heeft u inzicht in een eenvoudige sociale kaart van de stad, wijk of gemeente zodat u deelnemers kunt adviseren bij de keuze van activiteiten?
 • Is er informatie van de gemeente beschikbaar m.b.t. de regelingen voor minima of andere vormen van subsidie?
 • Is er gelegenheid om ouders te informeren over het Award programma?

Bij de start van het programma, sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af, zodat de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk zijn vastgelegd.

 

Awardverhalen

De Award is voor iedereen, echt! / 'Samenwerken om verschillen te overbruggen is een belangrijke waarde. Bij de internationale events voel je dat ook heel duidelijk. Alle landen steken het programma op hun eigen manier in elkaar, iedereen heeft zijn eigen cultuur, maar toch geeft iedereen invulling aan dezelfde waarden. Dat uitgangspunt is overal hetzelfde.'

Laura de Kinkelder Gouden Award houder

'Samenwerken om verschillen te overbruggen is een belangrijke waarde. Bij de internationale events voel je dat ook heel duidelijk. Alle landen steken het programma op hun eigen manier in elkaar, iedereen heeft zijn eigen cultuur, maar toch geeft iedereen invulling aan dezelfde waarden. Dat uitgangspunt is overal hetzelfde.'

Lees verder Alle verhalen

Awardnieuws

Geen nieuwsberichten gevonden