Award

Open to all! 

Nog meer jongeren laten deelnemen aan het Awardprogramma. Dat is onze ambitie voor de komende jaren. Daarvoor zoeken we samenwerking met het onderwijs, jeugdwerk, jeugdzorg en alle andere organisaties die jongeren een extra kans willen geven om hun talenten verder te ontwikkelen. Groei in aantallen is één ambitie. Kwaliteit blijven bieden is de andere. Een Award staat ergens voor! Het persoonlijke verhaal van de jongere staat centraal. Wij staan voor kwaliteit van uitvoering, van onze trainingen, onze materialen en de Beoordelaars! 

Wie zijn wij?

De Nederlandse Awardorganisatie bestaat uit een directeur, twee stafleden, het stichtingsbestuur en een Raad van Advies. Een poule van Beoordelaars is actief bij de beoordeling van de Expedities. Daarnaast is er een groep Gouden Awardhouders actief: dit zijn onze Ambassadeurs.

Binnen de lopende projecten werken we samen met zo’n 200 mensen die het programma uitvoeren of op een andere manier steunen.

Bestuur

Dhr. Rien Wijdeven, Bernheze – voorzitter a.i. en penningmeester: rien.wijdeven@award.nl

Dhr. Willem Bartelings, Tilburg – algemeen bestuurslid: willem.bartelings@award.nl

Dhr. Franck Horio, Tilburg – coördinator Beoordelaars en IT: franck.horio@award.nl

Mevr. Janieke van den Heuvel, Utrecht – webmaster: janieke.van.den.heuvel@award.nl

Raad van Advies

Dhr. Rob Davits, Poppel – voorzitter
Dhr. Frank van Beuningen, Amsterdam
Mevr. Monique de Koster-Van Rijckevorsel, Amsterdam
Dhr. Sander de Rouwe, Bolsward
Dhr. Erik Linssen, Breda
Dhr. Barry Hoogendoorn, Hilversum
Dhr. Stefan Diender, Amsterdam
Dhr. Leander van Dongen, Waalwijk

Stafleden 

Directeur: Claudia de Leeuw, claudia.de.leeuw@award.nl

Projectmanager MDT: Jeroen van de Wiel, jeroen.van.de.wiel@award.nl

Projectmanager MDT: Ernst van Rosmalen, ernst.van.rosmalen@award.nl

Ondersteuning administratie/projecten: Patrick Hermans, patrick.hermans@award.nl

 

Awardverhalen

Ook in het bedrijfsleven is de Award relevant / 'De waarde van het Award programma is voor mij op lange termijn steeds meer zichtbaar geworden. Dit met name door het feit dat ik meer dan tien jaar na het afronden van het programma, hier nog steeds de vruchten van pluk.'

Alexander Davits Gouden Award houder

'De waarde van het Award programma is voor mij op lange termijn steeds meer zichtbaar geworden. Dit met name door het feit dat ik meer dan tien jaar na het afronden van het programma, hier nog steeds de vruchten van pluk.'

Lees verder Alle verhalen